Dijak se prijavi k opravljanju izpita najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred rokom za opravljanje izpita.

Pisni del:

POPRAVNI IZPITI:

 • SLOVENŠČINA v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 8.00 v jedilnici
 • MATEMATIKA v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 8.00 v jedilnici
 • SOCIOLOGIJA IZBIRNI, v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 8.00 v jedilnici
 • ZGODOVINA (4G), v torek, 2. 7. 2024, ob 8.00 v učilnici št. 4
 • ANGLEŠČINA, v torek, 2. 7. 2024, ob 8.00 v učilnici št. 4
 • INFORMATIKA IZBIRNI, v torek, 2. 7. 2024, ob 8.00 v učilnici št. 4
 • NEMŠČINA 2. TUJI JEZIK v torek, 2. 7. 2024, ob 8.00 v učilnici št. 4

DOPOLNILNI IZPITI:

/


Ustni del:

POPRAVNI IZPITI:

 • SLOVENŠČINA v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 10.30 v učilnici št. 5
 • MATEMATIKA (1G, 4G, vsi letniki PV in ZN) v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 11.00 v učilnici št. 5
 • PSIHOLOGIJA v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 10.30 v učilnici št. 4
 • MATEMATIKA (2G in 3G) v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 11.00 v učilnici št. 4
 • SOCIOLOGIJA IZBIRNI, v ponedeljek, 1. 7. 2024, ob 10.00 v učilnici št. 3
 • ZGODOVINA, v torek, 2. 7. 2024, ob 8.00 v učilnici št. 2
 • ANGLEŠČINA, v torek, 2. 7. 2024, ob 11.00 v učilnici št. 3
 • INFORMATIKA IZBIRNI, v torek, 2. 7. 2024, ob 10.00 v učilnici št. 1
 • NEMŠČINA 2. TUJI JEZIK v torek, 2. 7. 2024, ob 10.00 v učilnici št. 5

DOPOLNILNI IZPITI:

 • IGRE ZA OTROKE v petek, 28. 6. 2024, ob 10.00 v učilnici št. 3 (razglasitev rezultatov)
 • INSTRUMENT v petek, 28. 6. 2024, ob 10.00 v učilnici gla
 • UMETNOST gl. v petek, 28. 6. 2024, ob 10.00 v učilnici gla
 • DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI POSTOPKI v petek, 28. 6. 2024, ob 10.00 v učilnici pra
 • INFORMATIKA V ZDRAVSTVU, v torek, 2. 7. 2024, ob 10.00 v učilnici št. 1

Poimenski seznami so v tajništvu šole.

Ormož, 24. 6. 2024

Klavdija Zorjan Škorjanec,
ravnateljica

(Visited 280 times, 1 visits today)