ŠOLSKA PREHRANA


VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE


OBVEŠČANJE O ODSOTNOSTI DIJAKA/DIJAKINJE


PREDČASEN IZSTOP oz. VSTOP NA AVTOBUS ob organiziranih šolskih prevozihUČBENIŠKI SKLAD


ŠOLSKI SKLAD


PRILAGODITVE 


 NAGRADNA EKSKURZIJAOBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (gimnazija)


INTERESNE DEJAVNOSTI (predšolska vzgoja)


INTERESNE DEJAVNOSTI (zdravstvena nega)


IZPIS IZ EVIDENCE

(Visited 2.969 times, 1 visits today)