Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja, sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega oddelka, in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku. Svet staršev daje soglasje predlogom za nadstandardne programe, mnenje pri predlogih o razvoju šole in letnem delovnem načrtu, razpravlja pri poročilih o učnem uspehu in vzgojno izobraževalni problematiki ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Člani sveta staršev so (2022/23):

  • 1. a G: Mojca Žnidarič
  • 1. a PV: Metoda Mencinger Petek
  • 1. a ZN: Nataša Čavić
  • 2. a G: Urška Trstenjak
  • 2. a PV: Mateja Rozman Škorjanec
  • 2. a ZN: Romana Bezjak
  • 3. a G: Romana Nedog
  • 3. a PV: Katja Volgemut
  • 4. a G: Nataša Bodanec Rajh
  • 4. a PV: Andreja Verbančič

(Visited 836 times, 1 visits today)