Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja, sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega oddelka, in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Predstavnika izvolijo starši na roditeljskem sestanku. Svet staršev daje soglasje predlogom za nadstandardne programe, mnenje pri predlogih o razvoju šole in letnem delovnem načrtu, razpravlja pri poročilih o učnem uspehu in vzgojno izobraževalni problematiki ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Člani Sveta staršev so (2023/24):

 • 1. a G: Mitja Čurin
 • 1. a PV: Jasmina Vrbnjak
 • 1. a ZN: Zoran Vesenjak
 • 2. a G: Mojca Žnidarič
 • 2. a PV: Metoda Mencinger Petek
 • 2. a ZN: Nataša Čavić (predsednica)
 • 3. a G: Urška Trstenjak
 • 3. a PV: Mateja Rozman Škorjanec
 • 3. a ZN: Romana Bezjak
 • 4. a G: Romana Nedog
 • 4. a PV: Katja Volgemut

 • izvleček iz zapisnika 1. seje Sveta staršev (z dne 28. 9. 2023)
(Visited 1.042 times, 1 visits today)