Načrti ocenjevanja znanja za program predšolska vzgoja (2018/19):