Članstvo, članska izkaznica, izposoja
Ob vpisu na našo šolo postane vsak dijak član naše knjižnice. Članarine ni.
Bralcu – članu se vse gradivo izposoja brezplačno.

Izposojevalni roki gradiva na dom:

  • Knjige: 14 dni.
  • Izposojo vsake knjige je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
  • Revije: do 7 dni.
  • Mediotečno gradivo (CD-ROM-i, CD-plošče, avdio in videokasete) si je možno izposoditi v knjižnici, po dogovoru pa tudi na dom.
  • Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, učbeniki, enciklopedije, atlasi …) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.
  • Dijaki zaključnih letnikov morajo gradivo vrniti do 30. junija.
  • Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si le-to lahko izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarko.

Odškodnine za poškodovano in izgubljeno gradivo
Poškodovano in izgubljeno knjižno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, bralec nadomesti z enako enoto. Za knjižno enoto, ki je ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovana, povzročitelj plača znesek, ki je enak tržni ceni knjige ali nadomesti z po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

Uporaba računalnikov za internet
Računalniki so namenjeni uporabi interneta (iskanje izključno za šolsko delo) oziroma za pisanje seminarskih nalog. Tako je možno tudi iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice ali po vzajemnem katalogu COBIB.

Obiskovanje spornih strani (teroristične strani, pornografija) in vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic …) je prepovedano. Dijak, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do dostopa.

V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.

(Visited 765 times, 1 visits today)