Delovni čas šolske knjižnice

  • ponedeljek: 8.00-14.00
  • sreda: 9.00-13.00
  • petek: 8.00-14.00

Knjižničarki: Sanela Gromilić, univ. dipl. bibl. in Helena Srnec, univ. dipl. lit. komp.
Skrbnica učbeniškega sklada: Sanela Gromilić, univ. dipl. bibl.


Knjižnica je bila ustanovljena ob otvoritvi novih gimnazijskih prostorov v šolskem letu 2001/02. Večina gradiva je bila pridobljenega z darovi. Fond še ne dosega standardov in normativov za šolske knjižnice (10 do 15 knjig na uporabnika). Vsako leto bolj pa se knjižne police polnijo s knjižničnim gradivom, ki ustreza vsebinam poučevanja.

Knjižnično gradivo in storitve so dostopne dijakom in zaposlenim. Gradivo je v prostem pristopu in zloženo po sistemu UDK. Referenčna zbirka je postavljena ločeno, saj je namenjena le uporabi v knjižnici in si je načeloma ni možno izposoditi na dom.

Dijakom so na voljo tudi časopisi in revije.

Trenutno naročeni naslovi serijskih publikacij so: Fizika v šoli, Geografija v šoli, Matematika v šoli, Monitor, Odmevi, Presek, Proteus, Slovenščina v šoli, Spika, Šolska knjižnica, Šolski razgledi, Šolsko svetovalno delo, Šport, Šport mladih, Večer, Vzgoja in Zgodovina v šoli.

Knjižnica je svetla in prostorna, v njej se lahko izvaja tudi skupinski pouk, saj je opremljena z moderno opremo. Ima izhod v atrij šole, ki je v lepem vremenu lahko idealen prostor za prireditve. Knjižnica ima tudi več čitalniških mest (skupinskih in individualnih). Ta so namenjena dijakom, ki se lahko v knjižnici učijo, pišejo domače ali seminarske naloge ali pa se sprostijo ob branju in poklepetajo.

(Visited 531 times, 1 visits today)