Pooblačena oseba za varstvo podatkov:

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300


(Visited 625 times, 2 visits today)