Prostovoljno delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Prostovoljno delo lahko opravljamo na neformalen način, kamor spadajo vse neorganizirane oblike pomoči ter organizirano, v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Področja prostovoljskega dela so raznovrstna: (socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, mladi,  kultura, medkulturno in mednarodno sodelovanje, šport, turizem, zdravje, trajnostni razvoj, okolje, rekreacija, medgeneracijska pomoč, zaščita in reševanje, itd.). Opravljajo ga posamezniki različnih starosti, znanj in izkušenj. Kot pri vseh drugih oblikah del je pomembno, da so prostovoljci odgovorni ter primerno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo.  

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

  • izboljšuje kakovost življenja v družbi,
  • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, izključeni,
  • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi,
  • ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe.

Osrednja organizacija za prostovoljstvo v Sloveniji je Slovenska filantropija, ki koordinira Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij (https://www.filantropija.org/).

(Povzeto po https://www.prostovoljstvo.org/)

V Gimnaziji Ormož dijaki prostovoljci lahko prostovoljijo v naslednjih organizacijah:

Področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu:

Vse organizirane prostovoljce in prostovoljske organizacije zavezuje Etični kodeks:

Druge pomembne organizacije v Ormožu in v Sloveniji na področju prostovoljstva:

Mentorica prostovoljnega dela na Gimnaziji Ormož: Polona Kosec Krajnc

(Visited 921 times, 1 visits today)