Po dveh mesecih premora so gimnazijske hodnike ponovno napolnili dijaki z željo pridobiti znanje in uspešno opraviti srednjo šolo. Število dijakov se je ponovno povečalo s še enim oddelkom zdravstvene nege, v katerega se je vpisalo 29 dijakov. Tudi prvi letnik predšolske vzgoje in zdravstvene nege obiskuje 29 dijakov. Tako smo letos dosegli rekordno število dijakov, saj jih je na šoli 267. Kot vsako leto smo nove dijake sprejeli s tradicionalno Fazanijado in zaobljubo, ki so jo pripravili dijaki 4. letnika gimnazije.

Fazanijada je potekala v obliki tekmovanja med dijaki prvega letnika splošne gimnazije, predšolske vzgoje in zdravstvene nege. Čakale so jih zanimive igre … Oglejmo ski nekaj fotoutrinkov.

(Visited 479 times, 1 visits today)