Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 – sredstva so še na voljo!

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije sporoča, da so sredstva za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen izobraževanja ali praktičnega usposabljanja, še na voljo. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2015 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 31. 3. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Zadnji rok za prijavo je 15. 12. 2016, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje do 31. 3. 2017.

Vse podrobne informacije glede razpisa najdete na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-dijakov-in-studentov-v-tujini-za-leto-2015-205-javni-razpis/.

Dodatne informacije je možno dobiti v času uradnih ur tudi osebno na naslovu sklada, telefonsko pri Minki Glinšek na tel. št. 01 434 58 93 ali e-naslovu: minka.glinsek@sklad-kadri.si.

(Visited 31 times, 1 visits today)