Spomladanski izpitni rok se začne 29. junija 2015.

Dijak se prijavi k opravljanju izpita najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred rokom za opravljanje izpita.