Rezultati bodo dostopni na spletni strani http://matura.ric.si/ v sredo, 16. septembra 2015, od 5. ure dalje. Za dostop potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo dobili na listu šifer pri pisnih izpitih.

Z rezultati spomladanske mature boste seznanjeni istega dne ob 10.30 uri v šoli, ko vam bomo razdelili maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na maturi. Prevzamete jih osebno. Takrat se tudi podpišete v knjigo maturantov. V primeru, da se sami ne morete udeležiti podelitve, lahko spričevalo oz. obvestilo z vašim pooblastilom  prevzamejo starši ali druge pooblaščene osebe.

Več informacij dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si.

Tanja Galun Založnik, prof.
tajnica ŠMK SM

(Visited 30 times, 1 visits today)