Za dijake 2. a PV in 3. a PV bodo izpeljane zaključne ure pri predmetu Projektno ustvarjanje za otroke. Dobimo se v torek, 16. maja 2017, in sicer: 6. uro 2. a PV in 7. uro 3. a PV.

Prinesite izpolnjene evalvacijske liste (domače delo) in zbrano gradivo v mapah. Preštudirajte teoretično gradivo z naslovom Projektno delo kot učni model v vrtcu, saj boste pridobili ocene iz evalvacije za 2. ocenjevalno obdobje. Sledilo bo tudi zaključevanje ocen. Potrudite se še pri zadnji projektni fazi.

Mentorice: Darja Žganec Horvat, Ljuba Fišer, Aleksandra Štih

(Visited 55 times, 1 visits today)