PREDMETNIK GIMNAZIJE

Predmetnik gimnazije ima štiri dele: obvezne štiriletne predmete, obvezne predmete, izbirne predmete in obvezne izbirne vsebine.

Obvezni štiriletni predmeti

Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Slovenščina

4

4

4

4

Matematika

4

4

4

4

Prvi tuji jezik

3

3

3

3

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

Zgodovina

2

2

2

2

Športna vzgoja

3

3

3

3

 

Obvezni predmeti

Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Glasba

1,5

 

 

 

Likovna umetnost

1,5

 

 

 

Geografija

2

2

2

 

Biologija

2

2

2

 

Kemija

2

2

2

 

Fizika

2

2

2

 

Psihologija

 

2

/2/

 

Sociologija

 

/2/

2

 

Filozofija

 

 

/2/

2

Informatika

2

/2/

 

 

Skupaj

32

29

29

21

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

Izbirni predmeti

 

3

3

8-12

Skupaj ure

32

32

32

29-33

Psihologija in sociologija se lahko izvajata v 2. in 3. letniku, filozofija pa v 3. in 4. letniku.

(Visited 66 times, 1 visits today)