ZAKLJUČEK POUKA 4. LETNIKOV

Zaključek pouka dijakov 4. letnikov je v četrtek, 20. maja 2010, isti dan je tudi predaja ključa (ob 15.15 na Kerenčičevem trgu) in ocenjevalna konferenca za 4. letnike. Razdelitev spričeval dijakom četrtih letnikov je v petek, 21. maja 2010. Organizirane priprave na maturo so od ponedeljeka, 24. maja, do petka, 28. maja 2010.

(Visited 67 times, 1 visits today)