KAMPANJA POZOR(!)NI ZA OKOLJE

V Gimnaziji Ormož se zavedamo pomembnosti osveščanja mladih o pomenu skrbi za okolje in odgovornega ravnanja z okoljem, zato smo bili veseli povabila k sodelovanju in priključitev v projekt Pozor(!)ni za okolje, katerega nosilec je družba Goodyer Dunlop Sava Tires in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

V projektu sodeluje 44 partnerjev, od tega 29 srednjih šol iz različnih slovenskih regij.

Navdušila nas je možnost aktivnega vključevanja v izvajanju aktivnosti kampanje preo zdrave tekmovalnosti med mladimi v dveh kategorijah: v načrtovanju in izvajanju EKOnačrta in organizaciji EKOdneva, kot posebnega dogodka na šoli.

Uspeh in osvojeno 1. mesto v šolskem letu 2012/2013, nas je dodatno motiviralo za načrtovane aktivnosti in smo tudi tokrat v šolskem letu 2013/2014 bili med najbolj aktivnimi šolami ter dosegli 2. mesto v tekmovanju izvajanja Ekonačrta in 3. mesto pri organizaciji Ekodneva.

Doseženi rezultati v tabelah najbolj nazorno prikažejo našo uvrstitev med ostalimi sodelujočimi šolami v projektu.

Prepričani smo, da je uresničitev ciljev, imelo samo pozitiven vpliv na mišljenje in delovanje mladih naše šole. Procesno pridobivamo nova okoljevarstvena znanja, možnosti sodelovanja z lokalnimi inštitucijami in se aktivno odzivamo na okoljsko problematiko. Gradimo dobre EKOobčutke (tudi med šolskimi odmori se prepiramo, kam sodi posamezni odpadek), po razredih in šolskih hodnikih veje EKOpridih (literarno izražanje po razrednih tablah, stenah).

Ni nam vseeno in EKOnavade zagotovo prenašamo v domače okolje.

Mentorica: Vesna Pintarić, prof. bio.

Več na spletni strani: www.pozornizaokolje.si

 

(Visited 30 times, 1 visits today)