Iz Ministrstva za infrastrukturo ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so nas opozorili, da dijaki za nakup subvencioniranih vozovnic za šolsko leto 2020/2021 ne potrebujete starega obrazca “Vloga za izdajo subvencioniranih vozovnic”, ki smo vam ga potrjevali na šoli ali ste ga prilagali potrdilu o vpisu.

Obrazec namreč ne velja več, saj je na portalu subvencij potniškega prometa objavljen nov obrazec: https://subvencije.ijpp.si/novica/1240/vloga-za-izdajo-subvencionirane-vozovnice, na katerem ni potreben žig šole, niti mu ni treba prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu (Avtobusna postaja Ptuj) podatke ob predložitvi obrazca pridobijo iz CEUVIZ.

Dijaki lahko elektronsko vlogo (z ustreznim certifikatom) oddate tudi preko portala eUprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html in kupite subvencionirane vozovnice preko spleta.

(Visited 296 times, 1 visits today)