STRATEGIJE VARČEVANJA Z ENERGIJO V ŠOLI  IN DOMA
(3. a razred)

V okviru dane teme smo dijaki najprej izrazili želje, pričakovanja, možne aktivnosti. Razdelili  smo se v 5 skupin in nato zagnano delali 5 šolskih ur. Počeli smo naslednje:

  • Zbrali podatke o porabi električne energije, plina in vode na naši šoli v letih 2008 in 2009. Ugotovili smo, da očitno napredujemo oz. bolj gospodarno ravnamo z električno energijo in s plinom, slabše pa z vodo.
  • Naredili smo poskus, koliko vode porabimo, če vodovodna pipa ne tesni dobro. Vse naše sicer tesnijo dobro, tako da smo jih morali za poskus malo »zmanipulirati«.

Izračunali smo, da v 1 minuti  nakaplja 120 kapljic, kar je 0,023 litra, v  1 uri to pomeni 1,38 litra, v enem dnevu pa kar  33,12 litra. Če bi pipa puščala celo leto, bi na ta način izteklo  12.000 litrov vode. Na naši šoli je 33 vodovodnih pip, če bi vse puščale, bi v 1 uri izteklo slabih 50 litrov vode.

  • Naredili smo anketo med našimi dijaki o rabi energije v šoli in doma – ugotovili smo, da so moški bolj varčni pri tem kot ženske. Torej, dekleta – nov izziv za vas, da se poboljšate!
  • Izdelali smo koledar okoljskih dni.
  • Izdelali smo plakate, s katerimi želimo spodbuditi, motivirati dijake za varčno uporabo energije.
  • Zapisali smo nasvete za varčevanje z energijo – v nemškem jeziku smo v ta namen izdelali tudi spletno stran.
  • Izdelali smo nalepke, ki nas bodo ob lučeh opozarjale, naj jih ugašamo, ob vodovodni pipah, naj jih zapiramo, ob koših za smeti, naj jih napolnimo.
  • Po šoli smo izvedli konkretno akcijo – dvignili smo žaluzije in ugasnili luči, ugasnili računalnike, pobrali smeti, preverili, ali so vodovodne pipe zaprte.

Spoznali smo ogromno nasvetov, namigov, kako varčevati z energijo. Na nas in na vas je samo še, da se v skladu s tem začnemo tudi ravnati. Vsi in to takoj.

(Visited 31 times, 1 visits today)