SPODNJA MEJA ZA VPIS PO 1. KROGU VPISNEGA POSTOPKA ZA PROGRAME GIMNAZIJA, PREDŠOLSKA VZGOJA IN ZDRAVSTVENA NEGA

Gimnazija: 156 točk iz ocen / 98 točk NPZ

Predšolska vzgoja: 125 točk iz ocen / 77 točk NPZ

Zdravstvena nega: 132 točk iz ocen / 64 točk NPZ

Kandidati, ki so bili neuspešni v 1. krogu izbirnega postopka, bodo o poteku vpisa za 2. krog obveščeni še preko elektronskih naslovov.


SPODNJA MEJA ZA VPIS PO 2. KROGU VPISNEGA POSTOPKA ZA PROGRAME GIMNAZIJA, PREDŠOLSKA VZGOJA IN ZDRAVSTVENA NEGA

Gimnazija: 152 točk iz ocen / 98 točk NPZ

Predšolska vzgoja: 123 točk iz ocen / 108 točk NPZ

Zdravstvena nega: 130 točk iz ocen

(Visited 951 times, 1 visits today)