SESTANEK UREDNIŠKEGA ODBORA

Kratek sestanek uredniškega odbora bo v torek, 26. februarja 2013, ob 11:35 v računalniški učilnici. Vabljeni ste vsi dijaki, ki ste sodelovali pri izdaji izdaji prve številke časopisa Čez gimnazijaki prag v šolskem letu 2012/13.


Mentorici: Simona Meglič in Lenka Keček Vaupotič

(Visited 32 times, 1 visits today)