Tudi v šolskem letu 2010/11 nadaljujemo z aktivnim delovanjem RAČUNALNIŠKO-NOVINARSKE SKUPINE.

 

Že ime krožka priča o prepletu računalniških in novinarskih aktivnosti dijakov.
V sklopu novinarske skupine zbiramo aktualno gradivo v besedi in sliki, povezano z dogajanjem na šoli, s poukom in šolskimi ter z obšolskimi dejavnostmi, ter gradivo, ki je odraz našega literarno-umetniškega ustvarjanja.
Člani računalniškega dela skupine – »spletkarji« – pa zbrano gradivo oblikujemo v spletne strani, jih dopolnimo s slikovnim gradivom in vzdržujemo na šolskem spletnem strežniku. Delo poteka na sproščen način in všeč nam je, da so pri njem upoštevane tudi naše želje in zamisli.

Mladi računalničarji in novinarji se dobivamo vsak teden po eno šolsko uro oz. po potrebi. Sodelujemo tudi s člani foto-video krožka, seveda pa vabimo vse ostale, da se nam pridružijo s svojimi idejami in prispevki, ki jih lahko tudi pošljete na naslov lenka.kecek@guest.arnes.si.


 

Štirje dijaki so v okviru računalniško novinarske skupine oktobra 2007 na razpisu za izdelavo multimedijskih vsebin prejeli 3. nagrado, v šolskem letu 2004/05 smo se udeležili državnega tekmovanja za najboljšo spletno stran in dosegli 4. mesto.

 

Mentorica:
Lenka Keček Vaupotič

(Visited 73 times, 1 visits today)