Prostovoljno delo proti krizi vrednot

Kaj za dijake in Gimnazijo Ormož pomeni prostovoljno delo?

Ravno v tem času se v družbi srečujemo s krizo, tudi s krizo vrednot. V slovenski družbi trenutno najvišje cenjene vrednote – družina, poštenje, delo, odgovornost, svoboda vesti, demokracija, varnost, ljubezen, spoštovanje, solidarnost in dostojanstvo – počasi izpodrivajo vrednote užitka in potrošništva.

Večletno sodelovanje Centra starejših občanov Ormož in Gimnazije Ormož vedno znova krepi in ohranja pomembne vrednote današnjega časa, ki so še posebej pomembne za mlade, ki stopajo na trg dela in v »odraslo življenje«. Prostovoljno delo naredi iz dijakov boljše ljudi: spodbuja jih, da podarijo svoj čas, energijo in sposobnost v dobrobit drugega, da storijo nekaj brez denarne ali kakršnekoli druge nagrade, da pomagajo drugim ljudem in da strpno sprejemajo drugačnosti in različnosti, hkrati pa osebnostno zorijo in nenehno negujejo temeljne človeške vrednote.

Dijaki se v času opravljanja prostovoljnega dela naučijo prevzemati odgovornost za lastno delovanje, sodelovati, skrbeti za drugega, usmeriti se v njegove potrebe, shajati z različnimi ljudmi, razviti sposobnosti komuniciranja in nekonfliktnega reševanja problemov. Taki dijaki laže vzpostavijo konstruktiven in ustvarjalen odnos z drugimi ljudmi.

Vesela sem, da sodelovanje s Centrom starejših občanov poteka kontinuirano in da vsako leto nekaj dijakov začuti potrebo po tovrstnem delovanju, da občuti zadovoljstvo in veselje ob tem. Ob letnem zaključku prostovoljnega socialnega dela je vedno znova lepo slišati obojestransko zadovoljstvo. Ljudje se moramo poslušati in slišati, samo tako bomo lahko začutili skupne vrednote.

Polona Kosec Krajnc,

mentorica prostovoljnega socialnega dela v Gimnaziji Ormož


Zakaj prostovoljstvo?

Vsi se verjetno vprašamo, čemu bi počeli nekaj, kar nam ni potrebno, saj imamo že tako veliko obveznosti. Kljub obveznostim sem se odločila za prostovoljno delo, saj ti to na koncu poplača ves trud in čas, ki ga vanj vložiš. Ljudje ti namreč vrnejo vsaj toliko, kot si vložil sam ali celo več.

Kot prostovoljka sodelujem s Centrom starejših občanov, kjer stanovalcem ure popestrim z igranjem kart. Ker tudi sama rada to počnem, se mi je to zdela dobra priložnost izkoristiti svoj čas in hkrati popestriti čas starejšim, ob katerih izvem tudi marsikakšen trik in se od njih tudi marsikaj naučim.

Jasmina Vočanec,

dijakinja 4. letnika Gimnazije Ormož

 

(Visited 38 times, 1 visits today)