Dijaki 3. letnikov smo se 19. in 20. aprila v okviru projektnih dni seznanjali o aktualnih temah 21. stoletja, in sicer o pesticidih in vplivih le-teh na čebele. Prvi dan smo imeli predavanje o ekologiji in čebelah.  Spoznali smo osnovne značilnosti čebel, vplivov pesticidov na čebele in življenje ter delo čebelarja. Po dvournem predavanju g. Boštjana Štefančiča smo pod okriljem kemije podrobneje poglobili v sestavo, vrste in vplive pesticidov na človeško življenje.  Dan smo zaključili s konstruktivno polemiko, kjer smo debatirali na temo Pesticidi: za in proti. Na koncu smo združili mnenja in prišli do skupnih konsenzov. Drugi dan smo povzeli prejšnji dan in izoblikovali anketne vprašalnike, ki smo jih razdelili na območju Ormoža. Sledila je analiza odgovorov na zastavljena vprašanja. Za zaključek smo izdelali še zloženke, v katerih smo uporabili in povzeli vso znanje, ki smo ga pridobili med projektnimi dnevi.

Anja Mlakar in Sara Munda

(Visited 48 times, 1 visits today)