PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Dijaki, ki boste v šolskem letu 2013/14 obiskovali 2., 3. ali 4. letnik in boste malicali v šoli, izpolnite obrazec Prijava na šolsko prehrano in ga podpisanega prinesite v šolo najkasneje 2. septembra 2013. Prvi šolski dan ga oddate razredničarki, lahko pa ga prinesete že prej in ga oddate v tajništvu šole (vsak delavnik med 7. in 14. uro).

Vlogo za subvencioniranje šolske prehrane morajo starši oddati na pristojnem Centru za socialno delo. Pravica nastopi z naslednjim dnem, ko je bila vloga oddana.


Prvi šolski dan bo organizirana malica za vse dijake.

(Visited 57 times, 1 visits today)