Predavanje TERITORIALNA OBRAMBA VZHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 S POUDARKOM NA DOGODKIH V ORMOŽU

V sredo, 21. aprila 2010, si boste dijaki 1., 2. in 3. letnikov ogledali predavanje ppk. Mirana Fišerja Teritorialna obramba Vzhodnoštajerske pokrajine v vojni za Slovenijo 1991 s poudarkom na dogodkih v Ormožu. Predavanje bo v telovadnici ob 14.10.

Kratka predstavitev predavatelja:

Podpolkovnik Miran Fišer je profesor obrambe in zaščite (nekoč je predaval na srednjih šolah predmet Obramba in zaščita, ker pa je tudi inženir kmetijskega strojništva, je predaval tudi blagoznanstvo in Osnove tehnike in proizvodnje).

Od leta 1986 je bil zaposlen na TO občine Ormož kot načelnik občinskega štaba, v priprave na vojno leta 1990 se je vključil kot organizator Manevrske strukture narodne zaščite občine Ormož in vodil načrtovanje obrambe, tajno vračanja orožja iz skladišč JLA ter organiziral tajna skladišča za orožje in vojaško opremo na območju občine Ormož, v vojni za Slovenijo 1991 je bil angažiran kot poveljnik 77. ObmŠTO Ptuj.

Po vojni je opravljal različne dolžnosti v Slovenski vojski (poveljnik 710. učnega centra v Slovenski Bistrici, poveljnik bataljona in namestnik poveljnika 72. brigade v Mariboru, načelnik odseka za civilno vojaško sodelovanje v Operativnem poveljstvu v Celju in Poveljstvu sil na Vrhniki. V Sarajevu je bil 2005. leta poveljnik slovenskega kontingenta, nato je prevzel dolžnost poveljnika 37. vojaško teritorialnega poveljstva v Mariboru)

Je aktiven v veteranski organizaciji in v Zvezi častnikov.

Skrbi za ohranjanje spomina na vojno za Slovenijo 1991, piše in objavlja vojaško strokovne članke o dogodkih v vojni za Slovenijo ter o delovanju OZVVS Ormož.

(Visited 46 times, 1 visits today)