V Gimnaziji Ormož se zavedamo pomembnosti osveščanja mladih o pomenu skrbi za okolje in odgovornega ravnanja z okoljem, zato tud v šolskem letu 2014/2015 s podpisom EKOobljube nadaljujemo s projektom Pozor(!)ni za okolje, katerega nosilec je družba Goodyear Dunlop Sava Tires in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

Aktivno se vključujemo v izvajanje aktivnosti kampanje prek zdrave tekmovalnosti med mladimi v treh kategorijah:

  • načrtovanju in izvajanju EKOnačrta,
  • organizaciji EKOdneva in
  • predstavitvijo prispevka EKOtalent.

Krovna tema letošnje kampanje je “Zmanjševanje ogljičnega odtisa”.

Pri delu nam bodo pomagali in spodbujali EKOninje (Eva Munda, Tina Rizman Herga, Mojca Meško, Nuša Ivanuša in Aleš Lukman) – kot ambasadorji kampanje na šolah zavzemajo aktivno vlogo osveščanja o ogljičnem odtisu na energičen način, ki je blizu tako dijakom kot tudi širši javnosti. Njihova skrb je potek aktivnosti ter izvajanje tekmovalnega dela v okviru kampanje na šoli.

(Visited 41 times, 1 visits today)