Prispevki so lahko v obliki:

  • fotografije, risbe, slike, stripa ali drugega likovnega oz. grafičnega izdelka;
  • kratkega video posnetka;
  • kratkega besedila v kakršnikoli obliki; lahko je samo kratka misel, moto, kratek sestavek, dialog, verzi ipd.

Rok oddaje: 8. december 2014

(Visited 55 times, 1 visits today)