PRIIMEK, I. Kako vzpodbuditi dijake na uporabo šolske knjižnice. Raziskoval. nal. Gimnazija Ormož, 2003.                                                                                                               2