KAZALO VSEBINE

1. UVOD 3
2. PAPIR 8
2.1 ZGODOVINSKI PREGLED 16
2.1.1 Kitajska, Koreja, Japonska 16
2.1.2 Arabske dežele 18
2.1.3 Evropa 18
2.1.4 Amerika 20
2.2 IZDELAVA PAPIRJA 20
2.3 PAPIRNI MLINI V SLOVENIJI 23
2.4 VODNI ZNAK 27
3. TESTAMENTI, HRANJENI V ARHIVU PIRAN 34
3.1 KRATEK ZGODOVINSKI ORIS PIRANA IN NJEGOVE UPRAVE DO 15. STOLETJA 34
3.2 PIRANSKI NOTARJI IN TESTAMENTI 37
4 RAZISKOVALNA METODA 38
5 REZULTATI 40
6 RAZČLENITEV IN UGOTOVITVE 77
7 ZAKLJUČEK 81
8 VIRI IN LITERATURA 83

(Visited 44 times, 1 visits today)