IZBOR KANDIDATOV ZA NAGRADNO EKSKURZIJO

Komisija za izbor kandidatov za nagradno ekskurzijo v šol. letu 2013/14 je pregledala pravočasno oddane vloge in na podlagi kriterijev izbrala kandidate, ki se bodo jeseni udeležili nagradne ekskurzije. Poimenski seznam si lahko ogledate na oglasni deski v avli (na hodniku) šole.


Ormož, 3. julij 2014

Predsednica komisije:
mag. Blanka Erhartič, ravnateljica

(Visited 50 times, 1 visits today)