IZBIRNI DEL ŠPORTNE VZGOJE ZA DIJAKE 4. LETNIKOV

Dijaki 4. letnikov morate najkasneje do 10. maja 2010 oddati poročilo o izvedbo 15 ur športne vzgoje (glej navodila v prilogi).

(Visited 40 times, 1 visits today)