STROKOVNA EKSKURZIJA (BIO/KEM/FIZ/INF)

Slovenski festival znanosti je najpomembnejši letni projekt Slovenske znanstvene fundacije in njenih strokovnih partnerjev, pokroviteljev in podpornikov v mesecu septembru ali oktobru. Je v pravem pomenu praznik slovenske znanosti, njenih dosežkov in ustvarjalcev. Namenjen je ozaveščanju ljudi, še zlasti mladih šolajočih se radovednežev in vedoželjnežev, o razvojni vlogi znanosti.

Slovenski festival znanosti je tridnevna prireditev, poteka od torka do četrtka. Vsak festivalski dan je posvečen spominu na življenje in delovanje velikega slovenskega misleca, raziskovalca ali inovatorja. V letu 2014 so to politehnik F. A. Steinberg, kemičarka M. Perpar in kirurg E. Šlajmer.

Dijaki 4. letnika (ki obiskujete maturitetne predmete BIO, KEM, FIZ in INF) se boste Festivala znanosti udeležili v sredo, 8. oktobra 2014 (dan kemičarke M. Perpar).

Odhod: ob 7.00 izpred Gimnazije Ormož.

Prihod v Ormož: predvidoma med 18.00 in 19.00.

Dežurna dijaka pred odhodom prevzameta malico (v osnovnošolski kuhinji).

Kosilo bomo imeli v Podgorici ob 13.15. Denar za kosilo imejte s seboj.

Festival znanosti poteka v Koloseju. Obiskali bomo tudi Nacionalni inštitut za biologijo (delo znanstvenikov v njihovih laboratorijih – maturitetna skupina BIO), ARNES (maturitetni skupini INF in FIZ) in Podgorico (ICJT) s predavanjem: Elektrika iz jedrske energije.

Spremljevalci: Roman Bobnarič, Lenka Keček Vaupotič in Vesna Pintarić

Vodja ekskurzije: Vesna Pintarić

(Visited 36 times, 1 visits today)