Gimnazija Ormož
Hardek 5a
2270 Ormož  

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS štev. 76/05) izdajam

SKLEP,

s katerim določam za Gimnazijo Ormož višjo mejo za ponavljanje, kot je določena v prvem odstavku 13. člena tega Pravilnika, in sicer  več kot 40 % pisnih izdelkov ocenjenih negativno.
Ta sklep velja za šolsko leto 2008/09.

Soglasje učiteljskega zbora je bilo podano na konferenci.
Mnenje Dijaške skupnosti je bilo podano.            

                            

Ormož, julij 2009
v. d. ravnateljice:
Številka:
Klavdija Zorjan Škorjanec, prof.

(Visited 11 times, 1 visits today)