Vsi dijaki v šoli lahko koristijo učbeniški sklad, ki jim omogoča uporabo učbenikov za tekoče šolsko leto proti plačilu tretjine njihove tržne cene, na koncu leta pa jih lahko po želji odkupijo. Sklad omogoča tudi uporabo posameznih učbenikov, kar je prednost za dijake, ki ne želijo celotnega kompleta. Vedno več dijakov se odloča za najem učbenikov preko sklada.

(Visited 73 times, 1 visits today)