Pooblačena oseba za varstvo podatkov:

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:


(Visited 839 times, 1 visits today)