VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE


OBVEŠČANJE O ODSOTNOSTI DIJAKA/DIJAKINJE


PREDČASEN IZSTOP oz. VSTOP NA AVTOBUS ob organiziranih šolskih prevozih


 


UČBENIŠKI SKLAD


ŠOLSKI SKLAD


PRILAGODITVE 


 NAGRADNA EKSKURZIJA


 


OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (gimnazija)

  • 1. letnik
  • 2. letnik
  • 3. letnik
  • 4. letnik

INTERESNE DEJAVNOSTI (predšolska vzgoja)

  • 1. letnik
  • 2. letnik
  • 3. letnik
  • 4. letnik

IZPIS IZ EVIDENCE