Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja. Njihov namen je razbremeniti dijake od šolskega pouka, hkrati pa pomenijo tudi enega izmed načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnega programa, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, v katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi se spreminja tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Z vsemi morebitnimi vprašanji glede interesnih dejavnosti se lahko dijaki in profesorji obrnejo na organizatorico ID – Melito Šalamun.

Interesne dejavnosti so sestavljene iz:

  • obveznega dela, ki ga morajo opraviti vsi dijaki (organizira šola),
  • vsebin, ki so povezane s programom in proste izbire dijakov, kjer lahko dijaki izbirajo tudi med številnimi dejavnostmi, ki jih ponuja šola in bodo sproti objavljene na oglasni deski ter spletni strani šole.

Interesne dejavnosti v programu predšolska vzgoja obsegajo skupaj 317 ur:

  • v 1. letniku 96 ur,
  • v 2. letniku 96 ur,
  • v 3. letniku 61 ur in
  • v 4. letniku 64 ur.

Obrazci za vodenje ur proste izbire:

(Visited 1.124 times, 1 visits today)