Zala Ledinšek, dijakinja 3. a pv, je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine, ki je bilo 20. marca 2017 v Ljubljani. Zala je v tekmovalni kategoriji B – tekmovalci tretjih letnikov, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika in obiskujejo katerokoli strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo zasedla 7. mesto. Iskrene čestitke.

Mentorica: Simona Meglič, prof.

(Visited 39 times, 1 visits today)