Šolsko tekmovanje iz astronomije bo v četrtek, 10. decembra 2015, ob 13. uri v jedilnici.