Spoštovani dijaki, cenjeni starši!

Na Gimnaziji Ormož se zaradi voznega reda avtobusnih linij, s katerimi prihajajo dijaki v šolo in po pouku odhajajo domov, srečujemo s časovno neusklajenostjo. Zlasti je moteče, ko morajo dijaki zaradi odhoda avtobusa po končanem pouku odhajati od pouka predčasno ali dalj časa čakati naslednjo avtobusno linijo.

Sporočamo vam, da smo s sklepom pedagoške konference dne 26. 9. 2017 določili, da zaradi lažje organizacije z avtobusnimi prevozi dijakov vozačev v mesecu oktobru 2017 poskusno prestavljamo uro začetka pouka z 8.00 na 7.50. Temu primerno se premaknejo tudi vse ostale ure pouka in glavni odmor.

Če bomo ugotovili, da je ta sprememba pozitivno vplivala na prilagoditev prevozov dijakov v šolo in domov, bo ta sprememba postala naša stalnica.

S ponedeljkom, 2. 10. 2017, bo pouk začel potekati po naslednjih časovnih razporeditvah:

  • 0. ura: 7.00-7.45
  • 1. ura: 7.50-8.35
  • 2. ura: 8.40-9.25
  • 3. ura: 9.30-10.15
  • 4. ura: 10.20-11.05
  • Glavni odmor: 11.05-11.35
  • 5. ura: 11.35-12.20
  • 6. ura: 12.25-13.10
  • 7. ura: 13.15-14.00
  • 8. ura: 14.05-14.50

Ob koncu meseca oktobra 2017 boste obveščeni, ali bomo še naprej izvajali pouk po novi časovni razporeditvi.

Ormož, 28. 9. 2017

mag. Blanka erhartič, ravnateljica

(Visited 55 times, 1 visits today)