Razvedrilna matematika

Če v matematiki ne bi bilo lepote, bi najbrž ne bilo tudi same matematike.

Kaj bi tedaj privlačilo k tej zahtevni znanosti največje genije človeštva? (N. A. Čajkovski)

  • Dijaki, ki imajo učne težave pri matematiki lahko v tem krožku dopolnijo znanja in se skupaj z mentorico pripravljajo na preverjanja znanja in maturo. Glavni cilj je, dijake naučiti kako se je potrebno učiti matematiko in kako najlažje razmeti in usvojiti določeno snov. Za dijake četrtih letnikov, bi v tem krožku strukturirano ponavljali in utrjevali snov vseh štirih letnikov in se pripravljali na maturo.
  • Dijaki, ki jih zanimajo naloge iz tekmovanj, bi imeli možnost skupinsko reševati težavnejše naloge in nato sodelovati na različnih tekmovanjih.
  • Za vse dijake (tiste, ki bi radi dopolnili matematično znanje in tiste, ki jih zanimajo tekmovanja) bo gradivo za samostojno delo, dosegljivo v spletnih učilnicah.
(Visited 97 times, 1 visits today)