Rezultati bodo dostopni na spletni strani http://matura.ric.si/  v ponedeljek, 16. julija 2012, od 5. ure dalje. Za dostop potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo dobili na listu šifer pri pisnih izpitih.

Z rezultati spomladanske mature boste seznanjeni ob 10. uri v šoli.

Ta dan vam bomo razdelili maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na maturi. Prevzamete jih osebno. Takrat se tudi podpišete v knjigo maturantov. V primeru, da se sami ne morete udeležiti podelitve, lahko spričevalo oz. obvestilo z vašim pooblastilom (ni potrebno notarsko overiti) prevzamejo starši ali druge pooblaščene osebe.

Isti dan in dan kasneje (17. julija 2012) bodo potekale tudi prijave na jesenski rok mature (neuspešni kandidati, izboljševanje ocen).

Več informacij dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/.

Zaradi dopustov lahko spričevala prevzamete na šoli še 17. julija 2012 od 9. do 12. ure in po 16. avgustu 2012.

Bojana Moravec, tajnica ŠMK SM

(Visited 58 times, 1 visits today)