Projektni dnevi za 1. letnik v šolskem letu 2011/2012

Datum: 9. in 10. 9. 2011, CŠOD Planinka


Cilji:

-Sistematično nadaljevati z uvajanjem Koncepta in njegove operacionalizacije

-Sistematično evidentiranje in identificiranje nadarjenih dijakov

-Izpopolnjevanje mentorjev in dejavnosti za nadarjene dijake

-Priprava IP-jev (individualiziranih programov)

Izvedba aktivnih delavnic učenja učenja (šolska pravila, strategije učenja, portfelj).


Nosilci: Polona Kosec Krajnc, Vesna Pintarić, Bojana Moravec

(Visited 35 times, 1 visits today)