ROK ZA OPRAVLJANJE PREDMETNIH, DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV ZA DIJAKE 4. LETNIKA

V skladu s šolskim koledarjem bo izpitni rok za izboljševanje pozitivnih zaključenih ocen (predmetni izpiti) za dijake 4. letnikov, ki so uspešno opravili letnik, potekal od torka, 24. 5., do petka, 27. 5. 2022.

V skladu s Sklepom o določitvi rokov za opravljanje izpitov je možno v tem roku opravljati tudi en popravni ali en dopolnilni izpit. Ti izpiti bodo v torek, 24. 5., in v sredo, 25. 5. 2022.

Na navedene izpite se lahko prijavite najkasneje do četrtka, 19. 5. 2022, do 18.00.

Izpolnjene prijavnice oddajte razredniku ali v tajništvu šole.

Razpored izpitov bo objavljen na šolskih spletnih straneh in na oglasni deski najkasneje v petek, 20. 5. 2022, do 12.00.

Ormož, 18. 5. 2022

Ravnateljica:
Klavdija Zorjan Škorjanec

(Visited 109 times, 2 visits today)