Program mednarodne primerjave dosežkov učencev

PISA je mednarodna raziskava, ki poskuša odgovoriti na vprašanje, kako dobro naše šole pripravljajo učence petnajstletnike na izzive prihodnosti. Osnovna področja merjenja znanja so:

  • bralna pismenost
  • naravoslovna pismenost in
  • matematična pismenost.

Letos so v raziskavo zajeti dijaki, rojeni leta 2002. Raziskavo bomo izvedli tudi v Gimnaziji Ormož, in sicer:

  • 1. a GIM: v četrtek, 15. 3. 2018 (ob 7.50)
  • 1. a PV: v petek, 16. 3. 2018 (ob 7.50)

Raziskavo izvede sodelavec Pedagoškega inštituta in je anonimna.

(Visited 38 times, 1 visits today)