SKUPNE GOVORILNE URE

Skupne govorilne ure za starše so praviloma vsak prvi torek v mesecu od 15.30 do 17.00. Učitelji, ki niso razredniki, imajo govorilne ure od 16.00 do 17.00.

RODITELJSKI SESTANKI

Na roditeljskih sestanikh se srečujemo praviloma 3-krat letno (septembra, januarja in maja).

S posameznimi učitelji se lahko pogovorite tudi v času individualnih govorilnih ur.

GOVORILNE IN POGOVORNE URE

Individualne govorilne in pogovorne ure so vsak teden. Prosimo, da se starši zanje najavijo vsaj 24 ur prej po telefonu 7400 151 (zbornica)
oz. 7400 147 (tajništvo) ali po elektronski pošti, dijaki pa osebno ali po elektronski pošti.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)