Spomladanski rok splošne mature 2018

15. november 2017
Rok za oddajo predprijave

30. marec 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

17. april 2018
Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2018
Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

4. maj 2018

Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)

15. maj 2018
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

19. maj 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2018
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

Od 7. do 21. maja 2018
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

10. maj 2018
Glasbeni stavek – izpitna pola A

29. maj 2018
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)

30. maj 2018
Filozofijapsihologijasociologija

31. maj 2018
Biologija

1. junij 2018
Geografija

2. junij 2018
Angleščina

4. junij 2018
mehanikaelektrotehnikaračunalništvobiotehnologijaekonomijamateriali, likovna teorijaglasbasodobni plesteorija in zgodovina drame in gledališče

5. junij 2018
Umetnostna zgodovina

6. junij 2018
NemščinaFrancoščina**

7. junij 2018
Zgodovina

8. junij 2018
Fizika

9. junij 2018
Matematika

11. junij 2018 
Ruščina
latinščinagrščina

12. junij 2018
Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurjuslovenščina v Slovenski Istrimadžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatikafrancoščina**

13. junij 2018
španščinafrancoščina**

14. junij 2018
Kemija


**OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 11. 4. 2018 na šoli.

od 13. do vključno 22. junija 2018
Ustni izpiti mature*
*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 2. junija in 9. junija 2018.

11. julij 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

14. julij 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 16. do 26. julija 2018
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski rok splošne mature 2018

12. julij 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2018
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2018
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

24. avgust 2018
Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2018*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

27. avgust 2018
Matematika

28. avgust 2018*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2018*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

30. avgust 2018*
Tuji jeziki in izbirni predmeti

31. avgust 2018
Glasbeni stavek – izpitna pola A

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 3. september 2018
Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Praktični del izpita
Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

5. september 2018
Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

Od 24. avgusta do vključno 5. septembra 2018
Ustni izpiti mature

17. september 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

20. september 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 21. do 27. septembra 2018
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

14. januar 2019
Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2018

Tematski sklopi
3. oktober 2017 in 6. februar 2018
Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2019

(Visited 27 times, 1 visits today)