Seznam prijavljenih kandidatov za jesenski rok mature 2012 in individualni razpored opravljanja izpitov

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok letošnje mature je torek, 17. julij 2012 (na šoli do 12. ure).

 Prijave sprejemam do vključno 4. julija 2012 in kasneje še 16. in 17. julija 2012 od 9. do 12. ure.

 • Novi kandidati izpolnite prijavnice in jih oddate tajniku ŠMK SM (16. in 17. 7. 2012 od 9.00 do 12.00).
 • Za morebitne popravne izpite na maturi izpolnite obrazec prijava k izpitu.
 • Za morebitno izboljševanje ocen na maturi (vse predmete lahko izboljšujete samo v enkratnem roku) izpolnite obrazec prijava k izpitu. Upošteva se boljša ocena.
 • K maturi v jesenskem roku se morajo do tega datuma prijaviti tudi tisti kandidati, ki bodo popravne izpite za 4. letnik opravljali v jesenskem roku. Naši redni dijaki 4. letnikov ste se že v maju ob koncu pouka.
 • Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj (če komu manjkajo ali jih izboljšuje) je v avgustu. Rezultati internega dela ocene bodo znani 4. septembra 2012. Ocene, ki ste jih pridobili na prejšnjih rokih, so trajne, s tem, da se upošteva vedno zadnja pridobljena ocena.  Novi kandidati in tisti, ki predmete izboljšujete, jih lahko oddate mentorjem ali pošljete s priporočeno pošto.
 • Individualni razpored pisnih izpitov na jesenskem roku mature bo objavljen 22. avgusta 2012 v avli šole.
 • Seznam ustnih izpitov bo objavljen 25. avgusta 2012 v avli šole.
 • Če se kdo opravljanja mature v jesenskem roku ne bo mogel ali želel udeležiti, se mora pisno odjaviti do 21. avgusta 2012. Kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje mature,o djavim samodejno.

Koledar jesenskega roka mature:

 • se začne v soboto, 25. 8., z izpitom iz slovenščine (obe izpitni poli).
 • ponedeljek, 27. 8., matematika,
 • 28. 8., 29. 8., 30.  8., 31.  8. tuji jeziki in izbirni predmeti,
 • 29. 8. – 4. 9. ustni izpiti na šoli.

Spomladanski esej ne velja za opravljanje mature v jesenskem roku.

Dodatne informacije o prijavi lahko  dobite na elektronskem naslovu bojana.moravec@guest.arnes.si.

Državni izpitni center bo na šolo poslal individualni razpored opravljanja maturitetnih izpitov v jesenskem roku v sredo, 22. avgusta 2012.

Bojana Moravec, tajnica ŠMK SM 

(Visited 34 times, 1 visits today)