REZULTATI ŠOLSKEGA LITERARNEGA NATEČAJA ZA NAJBOLJŠO MISEL, VERZ, HAIKU ALI KONS

 

Aktiv jezikoslovk Gimnazije Ormož je razpisal natečaj za najboljše literarno besedilo v šolskem letu 2012/13 na projektno temo Vino – nevarnost in priložnost. Dijaki ste v oktobru 2012 ustvarjali različne poezije – misli, verze, haikuje, konse, diamantne in druge pesmi – v različnih jezikih: slovenščini, angleščini in nemščini, le v španščini nismo prejeli nobenega izdelka. Prispelo poezijo je na podlagi kriterijev (skladnost vsebine z razpisano temo, izvirnost, inovativnost v slogu) ovrednotila komisija po posameznih jezikih.

Skupaj je bilo izbranih 62 najboljših pesniških umetnin. Le-te bomo javno objavljali preko različnih medijev šole (spletna stran šole, plakati, e-gradiva, šolski časopis, zaključni izdelek dvoletnega projekta »Vino – nevarnost in priložnost) in jih uporabili za različne kulturne priložnosti in prireditve v okviru šole. Z najbolj izvirnimi mislimi bomo poslikali različne artikle, saj se bo šola z njimi tudi promovirala.


Mentorice, profesorice Blanka Erhartič, Tina Zadravec in Aleksandra Štih, so izbrale 33 najboljših pesniških besedil v maternem oz. slovenskem jeziku:

  • 18 najboljših misli, verzov ali haikujev: ustvarjalci so – soavtorici Katja Semenič in Jasmina Vočanec, Eva Pučko, Sanja Markoja, soavtorici Urška Žnidarič in Špela Perner, soavtorici Katja Špiclin in Anja Lukman, Kaja Lašič, Benjamin Grmič Knuplež, Nuša Horvat, Dejan Kociper, Katja Kolarič, Anja Novak, Sašo Tušak, Nika Bedekovič, Aleks Vizjak, Lea Rajh
  • 7 najboljših konsov: ustvarjali so Adriana Kocjan, Kaja Rukav, Anja Bogdan, Blaž Filipič, Ana Hlebec, Nastja Prapotnik, soavtorici Ana Pintarič in Lara Vičar
  • 8 najboljših pesmi: avtorji so Denis Žuran, Karin Borko, Tomaž Čučko, Sara Vincek, Lea Rajh, Mojca Ozmec, soavtorici Petra Ivanuša in Maja Niedorfer, Helena Talan

 

Mentorici, profesorici Nina Cerkvenik in Simona Meglič, sta izbrali 17 najboljših pesniških besedil v angleškem jeziku:

  • 9 najboljših haikujev; avtorji so Anja Govedič, Katja Kolarič, Nika Bedekovič, Sergej Munda, Klara Hameršak, Uroš Tušek, Sanja Markoja in Dejan Kociper
  • 7 najboljših izdelkov diamatne poezije; avtorji so Jurček Novak, Katja Feguš, Katja Kokot, Vanja Rajh, Sergej Obran, Simon Tušek, Jure Hanželič
  • 1 pesmico; soavtoric Anje Bogdan in Karin Borko


Mentorici, profesorici Renata Bezjak in Andreja Šut, sta izbrali 12 najboljših krajših pesniških besedil v nemškem jeziku.

  • Avtorji so: Anja Zabavnik, Simon Tušek, Karin Borko, Mateja Habjanič, Petra Rudolf, Renato Sever, Nina Hedžet, Petra Ivanuša, Blaž Filipič, Anja Bogdan, Domen Rotar in Sašo Tušak.

Najboljši pesniški ustvarjalci, čestitamo vam!

Pohvaliti moramo tudi ostale sodelujoče dijake, ki ste s svojimi prispevki pripomogli uresničiti cilje tega natečaja. Vsi dijaki ste v okviru projektne teme razvijali svoje ustvarjalno pisanje, razmišljali o vinu, njegovih priložnostih in nevarnostih, ter se na poseben način ozaveščali o odvisnosti in kulturi pitja v našem vinorodnem okolišu.

Vsem dijakom želimo še naprej veliko ustvarjalnega navdiha!

Aktiv jezikoslovk

 

(Visited 84 times, 1 visits today)