24. avgusta 2016 se pričnejo pisni izpiti jesenskega roka in trajajo do 29. avgusta 2016. Začetek pisnih izpitov je vsak dan točno ob 9. uri. Kandidati pridete v šolo najmanj 30 minut prej. S seboj vedno prinesite dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke pri posameznem predmetu (kemični svinčnik, svinčnik, radirko, trikotnik, šestilo, kalkulator, slovarje …). Mobiteli, ročne ure in druge elektronske naprave ter pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Odložite jih v garderobi ali v tajništvu ŠMK SM. Njihovo posedovanje in uporaba veljata za hujšo kršitev pravil. Urnik pisnih izpitov na jesenskem roku splošne mature ste prejeli po elektronski pošti. Sedežni redi so vedno objavljeni na dan pisanja izpita v avli šole. Ustni izpiti bodo potekali od 30. 8. do 1. 9. 2016. Kandidati imate po en ustni izpit na dan. Zaradi nemotenega dela izpitnih komisij pridite na ustne izpite 15-20 min prej, kot bo navedeno v seznamih. Na maturi veljajo izpitna pravila. Želimo vam veliko uspeha.

tajnica ŠMK SM:
Tanja Galun Založnik, prof.

 

(Visited 67 times, 1 visits today)